Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40

STT CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Đơn vị MỨC QUY ĐỊNH
TCVN 6260:2009 Tiêu chuẩn sở
1 Cường độ nén:+ 3 ngày ± 45phút.

+ 28 ngày ± 2 giờ.

N/mm2

 

 

< 18< 40 < 25< 45
2 Thời gian ninh kết:+ Thời gian bắt đầu ninh kết

+ Thời gian kết thúc ninh kết

phút

phút

< 45

£ 420

< 100

£ 300

3 Độ nghiền mịn:+ Lượng sót sàng 0,09 mm

+ Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine

%cm2/g £ 10,0

< 2800

 

 £ 5,0< 3300
4 Độ ổn định thể tích ( x/đ theo Le Chaterlier) mm £ 10 £ 3
5 Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3) % £ 3,5 £ 2,5
Categories: ,
0396858858