Tầm nhìn và sứ mệnh

Xi măng Tân Thắng Tạo khác biệt – Dựng niềm tin” được tạo lập với khát vọng đưa ra các sản phẩm chất lượng cao, ổn định với những tính năng tạo khác biệt cho những công trình cót lõi, xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất là nền tảng phát triển xã hội.

  • Luôn tìm cách duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ để tạo ra sự khác biệt trên thị trường nhằm đạt mục tiêu Top 1 thị trường Miền Trung về thị phần cũng như sản lượng tiêu thụ, dịch vụ và mức độ nhận diện thương hiệu.
  • Cung ứng những sản phẩm xi măng chất lượng cao, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Australia và New Zealand.
  • Khai thác triệt để lợi thế địa phương Nghệ An, góp phần phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam nói chung, phát triển kinh tế Nghệ An nói riêng.
  • Dựa trên nền tảng công nghệ cao, luôn tìm cách duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, đồng thời xử lý hiệu quả các vấn đề về khí thải môi trường, khai thác nhiệt điện, hướng tới phát triển bền vững, an toàn với môi trường.