Thị trường xi măng của Mỹ giảm trong nửa đầu năm 2023

Dữ liệu do Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) công bố cho thấy tổng lô hàng xi măng portland và xi măng hỗn hợp, bao gồm cả hàng nhập khẩu, ở Hoa Kỳ và Puerto Rico ước tính đạt khoảng 10,5 triệu tấn vào tháng 6/2023, giảms nhẹ so với tháng 6/2022.

Các bang sản xuất hàng đầu trong tháng 6/2023 theo thứ tự giảm dần là: Texas; Missouri; California; Michigan; và Florida. Các bang này chiếm 40% lượng xi măng được sản xuất.

Sản lượng clinker, ngoại trừ Puerto Rico, đạt tổng sản lượng ước tính là 6,3 triệu tấn vào tháng 6/2023, giảm 8,3% so với sản lượng vào tháng 6/2022. Sản lượng lũy kế 6 tháng đạt tổng sản lượng ước tính là 35,8 triệu tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2022. Các bang sản xuất clinker hàng đầu vào tháng 6 năm 2023, theo thứ tự giảm dần là Texas, California, Missouri, Florida và Alabama.

Các bang tiêu thụ xi măng hàng đầu, cũng theo thứ tự giảm dần là: Texas; California; Florida; Ohio; và Illinois, chiếm 37% tổng số lô hàng trong tháng 6/2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu ước tính đạt 51,0 triệu tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: Ximang.vn